Acte necesare pentru divorț la notar

Pentru procedura de divorț, avem nevoie de:

  • cărți identitate părți,
  • certificate de naștere în original,
  • certificat de căsătorie în original,
  • iar dacă sunt minori, certificatele de naștere ale acestora în original.