Acte necesare pentru succesiune

 • Certificatul de deces al defunctului;
 • Certificatul de căsătorie al defunctului;
 • Certificat de naştere pentru fii;
 • Certificat de naştere şi căsătorie pentru fiice;
 • Certificat de deces pentru copii decedaţi;
 • Certificat de naștere și căsătorie pentru frați;
 • Testamentul în original;
 • Decizie de curator de la Primărie pentru moştenitori minori;
 • Extras de carte funciară;
 • Actul de dobândire al imobilului (contract, sentinţă, certificat de moştenitor, etc);
 • Titlu de proprietate pentru terenuri extratabulare;
 • Certificat de atestare fiscală de la Primărie (pentru casă, apartament, teren intravilan, teren extravilan) – pentru imobilele situate în Timișoara scoate notarul public fiscalul;
 • certificat fiscal de la ANAF (după înregistrarea succesiunii la notar);
 • Certificat de acţionar;
 • Certificat de stare financiară pentru banii de la C.E.C. sau bancă (sau extras de cont);
 • Certificat de înmatriculare şi carte de identitate autoturism, acte de dobândire (contract, factură, etc.), certificat de atestare fiscală pentru autoturism de la Primăria competentă;
 • alte acte doveditoare privind orice alte bunuri existente în masa succesorală (ex: părţi sociale sau acţiuni deţinute la societăţi comerciale, loc de veci, etc.);
 • copie acte de identitate succesori.
 • NIF (pentru cetățeni străini)

!!! Actele de stare civilă se prezintă în original, urmând să fie reţinute la dosar fiind restituite la data dezbaterii succesiunii, după legalizarea acestora.

La data dezbaterii succesiunii, moştenitorii vor prezenta şi 2 martori, care să nu fie rude cu defunctul.