Etichetă: Camera Notarilor Publici Timișoara

Despre noi

Despre noi

Activitatea B.I.N. Cioană-Incze Andreea a început în 2014 în comuna Giroc, jud. Timiș, oferind servicii notariale diverse, atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice:

 • redactarea înscrisurilor cu conţinut juridic, la solicitarea părţilor;
 • autentificarea înscrisurilor redactate de notarul public;
 • procedura succesorală notarială;
 • certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege;
 • legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri, a specimenelor de semnătură, precum şi a sigiliilor;
 • darea de dată certă înscrisurilor prezentate de părţi;
 • actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin şi al cecurilor;
 • legalizarea copiilor de pe înscrisuri;
 • efectuarea şi legalizarea traducerilor;
 • eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a întocmit;
 • orice alte operaţiuni prevăzute de lege.

 

Biroul Individual Notarial Cioană-Incze Andreea face parte din Camera Notarilor Publici Timișoara, Circumscripția Judecătoriei Timișoara.

Câteva imagini din birou